Survey om brugen af VR i undervisningen

De seneste to måneder har Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFV) undersøgt undervisernes brug af VR i undervisningen - mange tak til jeres svar. Nu er turen kommet til elevernes respons på brugen af Virtual Reality (VR) i undervisningen, og VFV har igen brug for din hjælp.

Formålet med undersøgelsen er at få et samlet overblik over hvad eleverne, mener om brugen af Virtual Reality i undervisningen på SOSU-uddannelserne i Danmark, herunder hvordan de oplever deres eget læringsudbytte og hvordan deres motivation påvirkes ved brugen af VR i undervisningen.

Undersøgelsen gennemføres af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark i november-januar 2019/2020. Resultaterne vil VFV blandt andet bruge til fremadrettet at prioritere sine indsatsområder inden for udviklingen og evalueringen af VR i SOSU-uddannelserne.


VRs niveauer

VFV definerer Virtual Reality (VR) definerer som et innovativt læringsrum, hvor eleven og velfærdsmedarbejderen gennem computer-simulering kan opleve scenarier, der skal simulere situationer, de møder og skal kunne håndtere i praksis.

Begrebet Virtual Reality (VR) inddeler VFV i en taksonomi bestående af tre niveauer:

Virtual Reality niveau 1: Første og laveste niveau er hvad vi kan kalde “telefon I brille” niveauet. Her er interaktionsniveauet meget begrænset.

Virtual Reality niveau 2: Andet niveau er Oculus Go: en brille med WiFi. Her kan brugeren kigge 360 grader rundt, og styre sin avatar med en controller.

Virtual Reality niveau 3: På tredje niveau har brugeren to controllers og sensorer. Her kan brugeren ligeledes kigge 360 grader, men også gå rundt og interagere med den virtuelle omverden.


Praktisk information

Surveyen er målrettet SOSU-elever, som har brugt VR i undervisningen.

Eleverne tilgår undersøgelsen her

Det tager ca. 10 minutter for eleven at gennemføre spørgeskemaet. Spørgeskemaet skal helst besvares umiddelbart efter eleven har afsluttet et læringsforløb med VR.

 

Hver SOSU skole vil have mulighed for at få tilsendt data, fra egne elever, når undersøgelsen er afsluttet.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte videnscenter koordinator Thomas Eggersen på mail teg@vfvvest.dk.