Videnscentret på praktikvejlederkonference

'Det virtuelle læringsrum – et tredje læringsrum?' er emnet på videnscentrets oplæg til FOAs praktikvejlederkonference. Konferencen blev afholdt d. 5 og 12 december i henholdsvis Kolding og København.

På FOAs årlige praktikvejlederkonference var der stor interesse for  “hvordan styrkes sammenhængen mellem skole og praktik?’ Alle er enige om, det er vigtigt at fastholde SOSU-elever imens de er i gang med deres uddannelse, men hvordan gøres det bedst? Det var der forskellige svar på, og FOA havde selv tre bud: “skolerne skal blive klogere på praksis”, “praksis skal vide mere om, hvad og hvordan elever lærer på SOSU-skolerne” og endeligt “der skal bruges nye måder at forstå sammenhængen mellem skole og praktik”.

Til konferencen havde hver oplægsholder en løsning til svaret, i hvordan praktik og skole kan styrkes. Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark havde naturligvis også et bud – “det virtuelle læringsrum – et tredje læringsrum’. Videnscenterleder René M. Larsen og videnscenterkoordinator Thomas K. Eggersen bragte konkrete erfaringer fra videnscentret på banen blandt andet ViVA og Virtual Reality undersøgelserne. Praktikvejledere fik et indblik i hvilken betydning VR kan have for elevers læring, og ved at simulere praksisscenarier kan skabe en bedre sammenhæng mellem praktik og skole.

Thomas K. Eggersen fortalte om Sharecare – et Virtual Reality program – hvor elever udforsker kroppens anatomi, kan give forskellige organer sygdomme og ser hvordan organerne ændrer sig eksempelvis ved KOL-patienter.  Praktikvejlederne fik en live demostration af Sharecare på scenen.

 


Om konferencen

Konferencen henvender sig til praktikvejledere og andre, der har opgaver i relation til praktikvejlederfunktionen på den pædagogiske assistentuddannelse og social. og sundhedsuddannelserne. Konferencen blev afholdt i Kolding og København.