Faglærernetværk 27. februar 2020

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark afholder faglærernetværksmødet "Tag de teknologiske handsker på" den 27. februar 2020.

Faglærernetværksmødet vil handle om videndeling og erfaringsudveksling, og på dagen skruer vi ned for oplæg, og i stedet sættes fokus på at få implementeret teknologi ind i undervisningen, og dermed udvikling af læringsforløb rettet mod dit, din undervisning og din SOSU-skoles behov.

 

Til faglærernetværket bliver du præsenteret for resultaterne af videnscentrets landsdækkende VR-undersøgelse -om undervisers– og elevers brug af Virtual Reality i undervisningen.

Lokation og sted følger, men hold dig gerne opdateret enten her på portalen eller på Facebook.

 

Du kan læse mere om dagen i nedenstående invitation


Tilmelding

Vil du sikre en plads til faglærernetværksmødet? Klik her for at tilmelde dig.

OBS! Du er automatisk tilmeldt faglærernetværksmødet, når du har udfyldt formularen og trykt ‘send’.


Om Faglærernetværket

Formålet er at skabe mulighed for at faglærerne kan opbygge netværk og relationer på tvær af SOSU-skolerne.  Videnscentret vil opbygge- og formidle viden til SOSU-faglærer og interessenter omkring velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring.

På netværksmøderne får faglærerne den nyeste viden om velfærdsteknologi, sparring med andre faglærer, deltage i workshops, hands-on på teknologier og knytte pædagogiske perspektiver til teknologierne.

Der afholdes to fysiske- og to virtuelle møder om året.

Har du spørgsmål?

KontaktLone SecherVidenscenterkoordinatorlose@vfvvest.dk