Stor engagement på Folkemødet

I samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark holdte vi pop-ups på Folkemødet, som vakte stor begejstring blandt besøgende.
Om fredagen afviklede vi en debat omkring velfærdsteknologisk dannelse

Over 1000 kiggede forbi

Fire gange dagligt af en times varighed fik besøgende ved FOAs telt mulighed for at prøve kræfter med Augmented Reality, Virtual Reality, promillebriller og andre (velfærds)teknologier. Pop-upsene var velbesøgt og mere end 1000 gæster lagde vejen forbi i løbet af dagene.

Stor interesse for implementering af VR Oculus Go i undervisningskontekst

Mange forbipasserende prøvede Oculus Go, hvor de så et sundhedsfagligt akut scenarie, hvor en social- og sundhedsassistent besøger en borger i eget hjem. De kunne også opleve et psykiatri scenarie, hvor de ser verden ud fra en psykiatrisk patients virkelighed.

Besøgende havde ligeså mulighed for at opleve vores nyudviklede VR ViVA lejlighed på nærmeste hold. ViVA er en platform, hvor du kan øve færdigheder med velfærdsteknologier i praksis, se film om dilemma eller du kan komme ind i verden set ud fra en dement persons virkelighed.

Vi oplevede stor nysgerrighed og interesse omkring ViVA, og vi fik vist et potentiale ved at anvende teknologier som undervisningsform.

Der var store reaktioner fra dem, som prøvede ViVA.”Der var meget stor begejstring for VR og læringsmuligheder – de personer der oplevede scenarierne viste stor variation i deres umiddelbare udtryk – fra jubel, højlydt waaoo effekt, fagter og det at man ikke kan sidde stille til at blive berørt over den store kompleksitet og ansvar vores social- og sundhedsassistenter står overfor.”

– Fortæller videnscenterkooordinator Lone Secher.

 

Plads til faglig sparring og refleksion

Både børn, unge og voksne stoppede op ved vores pop-up og havde dialog med os om velfærdsteknologiens betydning både læringsmæssigt og for borgerne i dagens velfærdssamfund.

Med stor entusiasme blev der prøvet – og undersøgt teknologier, som for eksempel aldrings-simulationsdragt, promillebriller, sansepude Inmu, Beeboots – en lille mariehønerobot, der skal kodes, VR med et scenarier, der er med til at forebygge eksamensangst, mikroskop koblet til en tablet.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark medbragte deres Augmented Reality Vituali Tee – en T-shirt, som besøgende scannede ved hjælp af en QR kode, hvorefter de kom direkte ind i kroppens anatomi og fysiologi – hjerte, tarme med mere.

På Folkemødet var der megen interesse i faglig sparring og refleksioner relateret til velfærdsteknologi i såvel den SOSU-faglige kontekst og som i andre uddannelses- og efteruddannelses sammenhænge.