Opstart på Skoleforum

Den 29. oktober blev det første skoleforumsmøde afholdt.

Hvad er Skoleforum?

Skoleforum er et netværk for de ni SOSU skoler i Vestdanmark, som Videnscenter for Velfærdsteknologi primært skal samarbejde med. Direktører og ledere fra skolerne indgår i forummet, som mødes to gange årligt, hvor der er lagt op til dialog for Videnscenterets strategiske retning.

 

Skoleforumsmøde den 29. oktober

Den 29. oktober afholdt Videnscenteret det første skoleforumsmøde, hvor alle direktører fra de ni SOSU skoler deltog. Der var god stemning på mødet, og vi blev mødt med stor opbakning til den strategiske retning for Videnscenteret. Læs om Videnscenterleder René M. Larsens oplevelse af dagen her

Præsentationsmaterialet fra det første skoleforumsmøde kan ses her og spørgeskemaundersøgelsen her.

Du kan desuden læse mere om spørgeskemaundersøgelsen i vores artikel Skoleforumssurvey – resultater og indikationer.