Skoleforumssurvey resultater og indikationer

I forbindelse med vores besøg på Vestdanmarks SOSU-skoler, har vi i løbet af sommeren 2018 adspurgt 21 direktører, chefer og ledere om, hvilke aktivitetsområder der har størst betydning for deres skoler.

Udgangspunktet for spørgeskemaundersøgelsen er Videnscenterets aktivitetsliste, og formålet med undersøgelsen er at klarlægge hvilke af Videnscenterets områder, SOSU skolerne er mest interesserede i.

I undersøgelsen er der blandt andet fokus på kompetenceudvikling af undervisere og elever, efter- og videreuddannelse, rekruttering i grundskolen og digitalisering af SOSU-uddannelserne.

Undersøgelsens resultater

De sidste besvarelser er nu i hus, og vi er klar til at lette sløret for undersøgelsens resultater! Desuden vil resultaterne også blive præsenteret på Skoleforumsmødet den 29. oktober. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen skal vi fokusere på tre højtprioriterede aktivitetsområder:

  • Kompetenceudvikling til undervisere. Særligt inden for nye velfærdsteknologiske tendenser.
  • Rekruttering i grundskolen, særligt gennem udlån af Videnscenterets biler og mobile pakker med simulationsudstyr samt modul til iPad.
  • Prestige for uddannelserne, særligt gennem Åbent Hus, events og workshops.

Se præsentationen til Skoleforumsmødet den 29. oktober her.

Se hele rapporten her.