Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave passer til en emnepakke om KOL og luftvejeproblemer, hvor I skal gå på opdagelse og reflektere over, hvilke borgere, der kan have gavn af teknologierne i deres hverdag eller hvordan teknologierne kan forbedre deres livskvalitet i hverdagen.

Beskrivelse

I forløbet skal igennem flere steps, hvor de arbejder med velfærdsteknologiske løsninger til borgere med KOL. Eleverne starter med at høre en podcast, derefter skal de gå på opdagelse og arbejde videre med de velfærdsteknologiske løsninger, som kan passe til borgere med KOL.

Til sidste skal eleverne vælge en af teknologierne og lave en velfærdsteknologiske vurdering (VTV)  og præsenteres deres resultat.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet. Du kan læse mere om kompetencen her: Teknologi

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin.
  • Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov.

Materialet er blevet downloadet af 30 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.