Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave passer til en emnepakke om KOL og luftvejeproblemer, hvor I skal gå på opdagelse og reflektere over, hvilke borgere, der kan have gavn af teknologierne i deres hverdag eller hvordan teknologierne kan forbedre deres livskvalitet i hverdagen.

Beskrivelse

I forløbet skal igennem flere steps, hvor de arbejder med velfærdsteknologiske løsninger til borgere med KOL. Eleverne starter med at høre en podcast, derefter skal de gå på opdagelse og arbejde videre med de velfærdsteknologiske løsninger, som kan passe til borgere med KOL.

Til sidste skal eleverne vælge en af teknologierne og lave en velfærdsteknologiske vurdering (VTV)  og præsenteres deres resultat.

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet. Du kan læse mere om kompetencen her: Teknologi

Læringsmål

  • Eleven kan i kendte situationer redegøre for ergonomiske principper, regler om sikkerhed og arbejdsmiljø, samt deltage i forflytninger med og uden velfærdsteknologiske hjælpemidler, samt i enkle situationer reflektere over egenomsorg i jobudøvelsen.
  • Eleven kan redegøre for kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner, samt videregive observationer og handle fagligt relevant på hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme og de hyppigst forekommende symptomer på demens i kendte situationer

Materialet er blevet downloadet af 28 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.