Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave passer til en emnepakke om demens, hvor I skal gå på opdagelse og reflektere over, hvilke borgere, der kan have gavn af teknologierne i deres hverdag eller hvordan teknologierne kan forbedre deres livskvalitet i hverdagen.

Beskrivelse

Forløbet tager udgangspunkt i emnepakken til hygiejne og personligpleje.

Eleverne starter med at skulle høre podcasten ”Livet som pårørende til dement” det gøres for at der er fokus på en specifik case, når man skal arbejde med emnepakken.

Derefter ses Emnepakken præsentationsvideoen. Efter det går eleverne i gang med at arbejde med de forskellige velfærdsteknologiske løsninger, som de finder relevante for deres case.  målet med arbejde med teknologierne, er at eleverne for udarbejdet en velfærdsteknologisk vurdering (VTV), som de skal præsenterer

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.  

Du kan læse mere om kompetencen her: Teknologi  

 

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende demenssygdomme, deres årsager, symptomer og udvikling til at forklare demenssygdommes betydning for borgerens hverdagsliv.
  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at finde, sammenligne og vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet.

Materialet er blevet downloadet af 16 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.