Digital myndiggørelse

På denne side finder du PowerPoints om digital myndiggørelse, som er målrettet henholdsvis pædagogisk assistent-uddannelsen og social- og sundhedsassistent/-hjælper-uddannelsen.

PowerPoints om digital myndiggørelse er bygget op således, at eleven vælger sig ind på et emne inden for basisviden om personoplysninger eller internetsikkerhed (nogle emner indeholder elementer fra begge områder). Emnerne er:

 • hvad er personoplysninger
 • at gemme sikkert
 • at gemme i skyen
 • sikkerhedsbrud
 • at hjælpe med MitID
 • billede- og videodeling i daginstitutioner (for PA)
 • hvorfor er det smart at opdatere?
 • identitetstyveri
 • hack et kodeord
 • phishing, smishing og vishing
 • social engineering
 • billeddeling af private billeder – hvad må man?

Emnerne er udvalgt på baggrund af en praksisanalyse, som er foretaget af VFV forud for udviklingen af materialet.

Hvert emne er bygget op med en kort introduktion efterfulgt af en quiz. På denne side kan du downloade en svarliste, som udover det korrekte svar også indeholder en uddybende forklaring. Materialet kræver derfor ingen forberedelse. Eleverne downloader PP og kan lave opgaverne i den rækkefølge, som de har lyst til (dog anbefaler vi, at eleverne starter med slide 3: ”Personoplysninger”, som giver en basisforståelse). De kan løse quizzerne individuelt eller i mindre grupper. Eleverne kan skrive noter i bunden af PP og på den måde lave deres eget opslagsværk, som de kan gemme til eventuelle tvivlstilfælde, som de kan møde i praksis.

God fornøjelse med materialet!

Har du spørgsmål til materialet, kontakt

Janne Myrrhøj SvenningsenVidenscenterkoordinator, SOSU Nordjamy@sosunord.dk

Har du spørgsmål til materialet, kontakt

Vibeke SmitsVidenscenterkoordinator, ZBCvism@zbc.dk