Klik og hent - vurder Fable Connect

Fable Connect til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Fable Connect

Telerobotten Fable Connect er en ny måde at holde kontakten med bl.a. venner, familie og personale. Med Fable Connect kan f.eks. venner og familie besøge hinanden, uanset hvor de måtte befinde sig. Med tilladelse kan gæsterne selv styre robotten rundt f.eks. hjemme hos dig, hvilket giver dem – og dig – en følelse af at de er fysisk til stede.

Vurder Fable Connect

I vurder/videreudvikle Fable Connect skal eleven anvende modellen Livsorienteret Teknologi Vurdering (LTV) og innovationsredskabet FIRE med fokus på videreudvikling og mulige forbedringer.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå vurder Fable Connect til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleven ikke har arbejdet med teknologien kan de med fordel først løse forløbet kend Fable Connect og anvend Fable Connect.

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk