Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Fable Connect er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med vurder/videreudvikle til PA-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle telerobotten Fable Connect ud fra LTV-modellen.

Forløbet er indeholder to dele. Hver del varer ca. 1. time

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet PA-uddannelsen

Om Fable Connect
Telerobotten Fable Connect er en ny måde at holde kontakten med bl.a. venner, familie og personale. Med Fable Connect kan f.eks. venner og familie besøge hinanden, uanset hvor de måtte befinde sig.
Med tilladelse kan gæsterne selv styre robotten rundt f.eks. hjemme hos dig, hvilket giver dem – og dig – en følelse af at de er fysisk til stede.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra LTV modellen vurdere Fable Connects mulige effekt på borgerens liv
  • Eleven kan ud fra LTV-modellen videreudvikle på Fable Connect og beskrive mulige forbedringer

Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.