Klik og hent - vurder Aquatime

Aquatime til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Aquatime

Aquatime er en cloud-baseret Velfærdsteknologi IoT løsning til forebyggelse af dehydrering. Aquatime er et intelligent drikkeglas, som løbende monitorerer væskeindtag, viser drikkestatus på glasset og sender data til plejere, sundhedspersonale og evt. pårørende.

Væskeindtag detekteres præcist vha. en vejecelle og et accelerometer, og der gøres brug af intelligente algoritmer til at optimere væskeindtag og frasortere væske, der f.eks. hældes i vasken. AQUATIME drikkedata opsummeres automatisk og løsningen giver relevant indsigt og notifikationer tilpasset plejere, sundhedspersonale og den ældres behov.

Vurder Aquatime

I vurder/videreudvikle Aquatime skal eleven vurdere Aquatime i forhold til forskellige borgergrupper og videreudvikle på teknologien, herunder refleksioner over proces og produkt. Derudover afprøver og fortæller eleven om nye teknologiske løsninger.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå vurder Aquatime til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleven ikke har arbejdet med teknologien kan de med fordel først løse forløbet kend aquatime og anvend aquatime.

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk