Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Aquatime er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med ‘vurder/videreudvikle’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleven bl.a. kan beskrive brugervenlighed og vurdere Aquatime ift. mulige forbedringer

Forløbet er indeholder to dele. Det vurderes at del 1. varer 1. time og del 2. varer 3. timer

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet SSA- og SSH-uddannelserne.

Om Aquatime
Det intelligente drikkeglas Aquatime er udviklet med henblik på at forebygge dehydrering. Aquatime er forbundet til Aquatime-serveren, og her registreres borgerens væskeindtag.
Vær opmærksom på der findes to versioner af Aquatime glas. Aquatime opdaterer fremadrettet kun version 2, men de tilkoblede glas vil kunne ses på begge servere.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra VTV modellen vurdere Aquatime i forhold til brugervenlighed, funktionalitet, implementering og rentabilitet (samfundsmæssig økonomi)
  • Eleven kan ud fra VTV-modellen videreudvikle på Aquatime og beskrive mulige forbedringer

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.