Klik og hent - anvend raizer

Raizer til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Raizer II

Raizer II er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter.

Anvend Raizer II

Eleven lærer at anvende sin viden om Raizer II til at vurdere målgruppen og vejlede borgeren i forhold til at understøtte borgerens funktionsevne og anvende Raizer II således at borgeren ikke kommer til skade under mobilisering. Derudover skal eleven selvstændigt anvende og planlægge implementering af Raizer II, samt viden dele med kolleger.

Kompetencenøglen Teknologi niveau 2-3

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå anvend Raizer II til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleven ikke har arbejdet med teknologien kan de med fordel først løse forløbet kend din velfærdsteknologi.

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk