Klik og hent - anvend Otiom

Otiom til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Otiom

Otiom er en tryghedsskabende teknologi, en sporingsenhed, til personer med demens. Otiom brikken kan lægges i lommen, bæres i snor eller syes ind i tøjet. Otiom brikken kommunikerer med hjemmebaser som placeres i borgerens lejligheder eller på opholdsarealer, hvis det er på et bosted.

Anvend Otiom

I anvend lærer eleven ud fra VIPS at håndtere en typisk situation, hvor Otiom har givet alarm, og eleven skal få en borger tilbage til botilbuddet. Eleven kommunikerer og samarbejde om brugen af Otiom med borger, pårørende og kolleger og anvender sin viden om socialpsykologi og omgivelsernes betydning for mødet med borgeren.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå anvend Otiom til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleverne ikke har kendskab til teknologien, anbefaler vi, at de arbejder med forløbet kend Otiom først.

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk