Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en case, hvor de skal vise, hvordan de kan kommunikere og samarbejde om brug af Otiom med beboeren Gudrun, hendes datter Birthe og dine kolleger på plejecentret Solsikken.

Otiom er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om Otiom.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om Otiom
Otiom er en tryghedsskabende teknologi, en sporingsenhed til personer med demens. Otiom brikken kan lægges i lommen, bæres i snor eller syes ind i tøjet. Otiom brikken kommunikerer med hjemmebaser som placeres i borgerens lejligheder eller på opholdsarealer, hvis det er på et bosted.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra VIPS håndtere en typisk situation, hvor Otiom har givet alarm og man som hjælper skal få en borger tilbage til plejecentret (SSH/SSA)
  • Eleven kan vise hvordan man kan kommunikere og samarbejde om brug af Otiom med borger, pårørende og kolleger (SSH/SSA)
  • Eleven kan anvende sin viden om socialpsykologi, og omgivelsernes betydning for mødet med borger (SSA)

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.