Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

I dette set-up arbejder eleverne med beam som en kommunikationsteknologi, der erstatter et fysisk møde mellem social- og sundhedsassistenten, borgeren og en samarbejdspartner- eventuelt lægen.

Beskrivelse

Beam er en telepresence-robot, der kan anvendes via en App på iPad og smartphone.
Eleverne arbejder med beam som kommunikationsteknologi, der erstatter et fysisk møde mellem social- og sundhedsassistenten, borgeren og en samarbejdspartner- eventuelt lægen.
Fagbegreber og objektiv videregivelse af observationer trænes både skriftligt og mundtligt.
Eleverne træner og reflekterer over brugen af telemedicin i sundhedssektoren. Det kan være refleksioner over teknologiens anvendelighed – hvordan er lyd, billede kvalitet, samtale og rådgivning over lange afstande, hvilke kompetencer kræver det af SSA at anvende telemedicin og i hvilke sammenhænge giver teknologien mening

Læringsmål

  • Kompetencemål nr.12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Somatisk sygdom og sygepleje - Avanceret niveau: 9. Jeg anvender viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde smitteveje og håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre
  • Somatisk sygdom og sygepleje - Avanceret niveau: 11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger
  • Somatisk sygedom og sygepleje - Ekspert niveau: 11. Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger
  • Kvalitet og udvikling - Avanceret niveau: 8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin

Materialet er blevet downloadet af 14 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.