Kommunikation

Læs om kompetencen Kommunikation

Kommunikation

er til stede i alle sammenhænge. Vi kan ikke ikke-kommunikere. Det er igennem hele livet et vigtigt redskab at træne og øve sig på.

Som kommende fagprofessionel er det vigtigt at kunne kommunikere professionelt fx ved skriftlig dokumentation, verbal og nonverbal kommunikation med borgere, pårørende, kollegaer og tværprofessionelle samarbejdspartnere i praksis.

Kommunikation i det 21. århundrede handler om bevidstheden af, at vi er forskellige, har forskellige holdninger og værdier. Det er vigtigt at reflektere og drøfte sammen, samt lytte til hinandens budskaber for at kunne finde en vej sammen til en løsning på en problemstilling.

I kompetencen kommunikation lægges der stor vægt på også at kunne kommunikere gennem forskellige platforme og medier samt forskellige udtryksformer. Det kan trænes ved fx simulationstræning/praksisvisning, hvor kommunikation trænes imellem fagperson og borger. Det kan være der indgår en velfærdsteknologi. Men det kan også være, at gruppen, der arbejder med simulation, anvender forskellige læringsteknologier, for at stimulere deres læring. Det kunne handle om VR, der giver mulighed for at træne en fagfaglig færdighed.

Kommunikation er også formidling, hvor der er brug for at kunne kommunikere multimodalt med billede, skrift, lyd, film og produktionsværktøjer.

Kompetencen kommunikation er oplagt at træne samtidigt med man træner uddannelsens fagmål og kompetencemål. Kommunikation er derfor en ramme for et fagligt funderet arbejde.

Kompetencenøglens niveau

Der er udarbejdet en kompetencenøgle til hver af de 6 kompetencer. Kompetencenøglen er en taksonomi for arbejdet med den enkelte kompetence.

I undervisningen er det vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvilket taxonomisk niveau man ønsker at arbejde på, idet det får betydning for kravene til adfærd og handling i læringsaktiviteten.

Fagmål og kompetencemål i SOSU-uddannelserne stiller krav til:

 • samarbejde
 • måden at tilegne sig viden på
 • arbejde med it og velfærdsteknologi
 • innovative arbejdsformer
 • feedback
 • kommunikation

Selvom der i 21st Century Skills som didaktisk tilgang ikke er noget krav om at skulle arbejde på et bestemt taksonomisk niveau, er elever og faglærere på SOSU-uddannelserne forpligtet i forhold til fagmål og kompetencemål. Og der er god sammenhæng mellem disse mål og de høje taksonomiske niveauer i kompetencenøglerne. Når vi indtænker progression i denne sammenhæng, betyder det i praksis, at vi starter med at arbejde på de lavere taksonomiske niveauer, og slutter med at kunne håndtere at arbejde på de højere taksonomiske niveauer. Det taksonomiske niveau skal selvfølgelig give mening i forhold til den enkelte læringsaktivitet eller tema, og derfor bør læringsaktiviteterne være øvebaner for eleverne, hvor de får mulighed for at udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Det kan derfor anbefales, at faglærere og ledere kollaborerer i deres teams om de 6 kompetencer samt reflekterer over det didaktiske perspektiv for temaer og læringsaktiviteter i undervisningen. Vi kan med fordel stille følgende spørgsmål:

Hvilken adfærd ønsker vi at se?

Hvad betyder det for det didaktiske design af undervisningen?

Hvem er målgruppen? Forbered og tilpas enkel kommunikation til en given målgruppe

Niveau 1

Hvem er målgruppen? Forbered og tilpas enkel kommunikation til en given målgruppe

Niveau 2

Benyt og kombiner forskellige platforme, medier og udtryksformer i kommunikationen f.eks.:

 • Tekst, illustration, tegning
 • Billede, animation, video, lyd
 • Tale, kropssprog
 • Produktionsværktøjer fra fx studietube
 • Forskellige lærings- og velfærdsteknologier

Niveau 1

Hvem er målgruppen? Forbered og tilpas enkel kommunikation til en given målgruppe

Niveau 2

Benyt og kombiner forskellige platforme, medier og udtryksformer i kommunikationen f.eks.:

 • Tekst, illustration, tegning
 • Billede, animation, video, lyd
 • Tale, kropssprog
 • Produktionsværktøjer fra fx studietube
 • Forskellige lærings- og velfærdsteknologier

Niveau 3

Lyt til hinandens budskaber, holdninger og værdier

Inddrag jeres praksiserfaringer og argumenter med teori eller eksempler i forhold til valg og fravalg i kommunikationsformen

Drøft og reflekter vejen til en mulig løsning

Niveau 1

Hvem er målgruppen? Forbered og tilpas enkel kommunikation til en given målgruppe

Niveau 2

Benyt og kombiner forskellige platforme, medier og udtryksformer i kommunikationen f.eks.:

 • Tekst, illustration, tegning
 • Billede, animation, video, lyd
 • Tale, kropssprog
 • Produktionsværktøjer fra fx studietube
 • Forskellige lærings- og velfærdsteknologier

Niveau 3

Lyt til hinandens budskaber, holdninger og værdier

Inddrag jeres praksiserfaringer og argumenter med teori eller eksempler i forhold til valg og fravalg i kommunikationsformen

Drøft og reflekter vejen til en mulig løsning

Niveau 4

Præsenter jeres kommunikation og forklar, hvordan I har skabt sammenhæng mellem indhold, sprog, medie og målgruppe

Film om Kommunikation

Hør velfærdsteknologisk konsulent Jeanne Juul Jensen forklare nærmere om kommunikation og hvordan du kan bruge kompetencen og kompetencenøglen i undervisningen.

Læringsobjekter

Kommer senere.

Tilbage til den didaktiske værktøjskasse

Har du spørgsmål?

Lene Munk LarsenVidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk