Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

I bæredygtighedsoplægget og -workshoppen om bæredygtighed for elever, undervisere og medarbejdere sættes der fokus på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed samt på at give deltagerne en platform, hvor de kan dele lokale perspektiver samt udforske ideer til bæredygtighedsinitiativer på deres skole.

Beskrivelse

Bæredygtighedsoplægget og -workshoppen indledes med et PowerPoint-oplæg, der har til formål at informere og oplyse deltagerne om bæredygtighed i et helhedsorienteret perspektiv og indføre dem i FN’s verdensmål som en integreret del af bæredygtighedsforståelsen.

Efter det introducerende oplæg følger spørgsmål, der lægger op til gruppedebat, og som sigter mod at afdække deltagernes egne oplevelser og forståelse af bæredygtighed på deres skole og/eller i deres område. Herefter inviteres deltagerne til en workshop med idégenerering,  hvor der opfordres til både store og konkrete tanker – mindst én skal kunne realiseres af deltagerne selv.

Afslutningsvis udarbejdes en matrix for gruppen af deltagere, hvilken også indgå i en samlet matrix for hele organisationen. Bæredygtighedsoplæg samt -workshop er tænkt som en måde, hvorpå man kan sikre en sammenhængende og handlingsrettet tilgang til implementering af bæredygtighedsinitiativer på alle niveauer.

Tid:

  • 1-2 timer.

Læringsmål

  • Deltagerne opnår viden og indsigt i helhedsorienteret bæredygtighed.
  • Deltagerne får mulighed for at komme med idéer og løsninger på egen skole.
  • Deltagerne oplever, at både store og små tiltag har betydning for bæredygtig udvikling.