Udvikling af fælles model for implementering af velfærdsteknologier i SOSU-uddannelserne

Dato / Tid

30. september 2020

Kl. 9:30 - 14:30

Sted

Zoom - link er i mødeindkaldelsen

SOSU-uddannelserne står over for en kæmpe implementeringsopgave, og der er behov for at få udviklet en model for ”eksemplarisk implementering” af teknologier i uddannelserne

Denne aktivitet er den anden dag ved 'Best practice". OBS kurset dag 1 og 2 er ændret til virtuelt på Zoom - tidspunkt og program er derfor ændret.

På kurset Udvikling af fælles model for implementering af velfærdsteknologier i SOSU-uddannelserne (Best Practise) tages afsæt i hjerneforskning – de sociale og kulturelle forståelser og der vendes rundt på den velfærdsteknologiske tænkning og siger:

”Teknologi i velfærden”, hvad sker der, hvis vi går med dette blik?

Implementering og det at nå hinanden kan ud fra hjerneforskningen ske gennem forskellige strategier. Disse strategier introduceres og afprøves på kurset.

Formålet er at udvikle en ”Best Practice”- model for implementering af Velfærdsteknologier i SOSU-uddannelserne, der giver underviserne en konkret pædagogisk metode i dagligdagen.

Kurset faciliteres af Nicolaj Suhr, ledelses- og organisationskonsulent UCN – act2learn.

Kurset løber over tre følgende dage:

Den 29. september 2020
Den 30. september 2020
Den 22. oktober 2020


Hvem er kurset for?

Kurset er rettet mod uddannelsesledere, faglærere, undervisere, ambassadører, konsulenter og koordinatorer, der har interesse for velfærdsteknologi og procesledelse og få implementering til at lykkedes.


Tilmelding

Klik for tilmelding. Der er tilmeldingsfrist den 10. september 2020

Kurset er gratis, og der er forplejning alle dage.

Ved deltagelse udstedes kursusbevis.

Har du spørgsmål?

Lone Bundgaard SecherKoordinator - SOSU Nord +45 31 64 73 28 lose@vfvvest.dk