På netværksmødet den 18. marts 2024 introducerede vi pædagogiske tilgange og undervisningsmetoder, som kan fremme bæredygtig tænkning og handling på SOSU-skolerne. Vi præsenterede en række konkrete eksempler på undervisningsforløb samt didaktiske modeller/redskaber, der kan anvendes til undervisningsplanlægning, -udvikling og –evaluering. Formålet med netværksmødet var at inspirere undervisere til at vinkle undervisningen i en bæredygtig retning.

Den 18. marts 2024 blev endnu et skridt taget mod en mere bæredygtig fremtid på SOSU-skolerne, da undervisere og øvrige interesserede samledes til netværksmødet Bæredygtighedspædagogik- og didaktik. Under netværksmødet blev deltagerne præsenteret for innovative undervisningstilgange med det primære mål at udvikle handlekompetencer inden for bæredygtighed.

Fokus lå særligt på handlingsorienterede og erfaringsbaserede undervisningstilgange, da disse udgør en solid ramme for undervisning, der sigter mod at udvikle handlekompetencer til at kunne forandre og til at kunne handle mere bæredygtigt.

På denne side finder du optagelsen af netværksmødet Bæredygtighedspædagogik- og didaktik, der blev afholdt via Teams den 18. marts 2024, kl. 14:00-15:30. Desuden kan PowerPoint-præsentationen, der blev anvendt under netværksmødet, kan både vises og downloades ved at trykke nederst på siden.

Ditte Skou Nielsen

Har du spørgsmål?

Ditte Skou Nielsen
Bæredygtighedskonsulent