Læs Maj Britt Weidingers julehilsen 2023

Kære underviser, samarbejdspartner og bruger af videnscenterportalen

Hvor utroligt det end lyder, så nærmer vi os jul og nytår. Ja vi hopper ind i 2024, før vi får set os om.

Jeg vil gerne på vegne af de to videnscentre takke for et godt samarbejde i 2023. Aktivitetsplanerne, for hhv. bæredygtighed og velfærdsteknologi, som indebærer mange spændene tiltag i 2024, venter på godkendelse i Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK) og 40 passionerede videnscenterkoordinatorer venter på at komme i gang med 2024, mens de nu arbejder hårdt på at få afsluttet 2023 aktiviteter.

Arrangementer 2024

Vi har udviklet et spændende arrangementskatalog for 2024 med konferencer, webinarer og netværksmøder inden for blandt andet teknologiforståelse, VR/AI, hybrid undervisning, simulation, praksisnære situationer og bæredygtighed.
Du finder kataloget på nedenstående link, og du kan allerede tilmelde dig de arrangementer, du synes, kunne være interessant for dig og dine kolleger. Alle vores arrangementer er desuden gratis at deltage i.

Bæredygtighedsdag 2023

2023 sluttede vi af med et brag af en bæredygtighedsdag. 13 ud af 14 SOSU-skoler deltog med i alt 2900 elever. Det var en dag med fælles oplæg af Thomas Ravn-Pedersen, Direktør Verdens Bedste Nyheder. Eleverne kæmpede på den enkelte skole om at vinde trofæet for årets mest innovative løsning.

Årets vinder blev SOSU Esbjerg, hvor en gruppe på PA-uddannelsen har udviklet et Skraldepuzzle – Et spil for børnehavebørn med fokus på affaldssortering.
Som noget nyt har vi fået designet et trofæ som bliver overrakt til eleverne, underviseren og ledelsen på SOSU Esbjerg af Ditte og Thomas.

Foruden SOSU Esbjerg blev der fundet tre andre vindere, som vil modtage biografbilletter som præmie:

  • SOSU H (GF2): Hundevenner
  • SOSU STV (SSH): Nedbrydelige medicindoseringsposer
  • SOSU Nord (SSA): Genanvendelig medicinemballage

Kendskab er venskab// Synlighed, nysgerrighed og tryghed

Videnscentrene tager fat i ”valgår” 2024, hvor vi vil gøre alt for at sætte fokus på videnscentrenes værdi på skolerne, som samarbejdspartner og som en medspiller i den vigtige dagsorden inden for social- og sundhedssektoren. Det gør vi blandt andet ved at invitere foredragsholder og adfærdsdesigner Henrik Dresbøll til at holde oplæg ved forskellige lejligheder. Henrik er en af Danmarks førende foredragsholdere og forfattere inden for adfærd, nudging, hjernen og forandringer. Hans fokus vil være på, hvordan du med indsigt og inspiration fra adfærdsforskningen går fra intention til handling – ét skridt ad gangen.

Vi vil gerne bidrage til, at endnu flere undervisere og sektorpartnere, vil kende videnscentrene som et sted man kan få viden, inspiration og netværksgivende fællesskab. Du kan hjælpe os, ved at gøre din kollega opmærksom på vores eksistens!

Når 2024 er videnscentrenes valgår, vil vi tænke implementering ”Synlighed, nysgerrighed og tryghed.” Det vil være fantastisk, hvis vi kan fortsætte med en bevillig 2028 i både Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst-/Vestdanmark, men også at de andre ni Videncentre i Danmark får mulighed for at fortsætte, så vi samlet står stærkere på EUD.

Og med de ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god jul og godt nytår.

Maj Britt Weidinger

Maj Britt Weidinger
Videnscenterchef