Fredag d. 17. november 2023 var ca. 2900 elever og 150 undervisere med til SOSU-skolernes bæredygtighedsdag. Bæredygtighedsdagen blev arrangeret af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest- og Østdanmark og foregik både online og i klasseværelser på 13 SOSU-skoler i landet.

Formålet med bæredygtighedsdagen er at lære elever mere om bæredygtighed ved hjælp af konkrete eksempler inden for deres fagområde. Målet er også at inspirere dem til at tage bæredygtige initiativer både under og efter deres uddannelse.

Dagen bød på fælles oplæg af Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør hos Verdens Bedste Nyheder, og af Ellen Bang, verdensmålsambassadør hos Verdensmålsakademiet.

Eleverne skulle hvorefter, gennem innovative arbejdsmetoder, skulle udvikle en bæredygtig løsning på en problemstilling, de selv havde identificeret inden for deres uddannelsesområde.

Kort fortalt fulgte eleverne følgende trin:

1. De så en video fra praksis for at få ideer.
2. De brainstormede sammen om forskellige problemer, de kunne arbejde med.
3. De valgte ét problem at fokusere på.
4. De kom med ideer til løsninger på problemet.
5. De valgte en løsning at arbejde videre med.
6. De skabte et produkt (en prototype) baseret på løsningen.
7. De præsenterede deres løsning for klassen og klassen valgte den bedste
8. Den bedste løsning blev delt på Padlet til sidst.

Holdets bedste løsning blev sammenlignet med andre vinderløsninger fra SOSU-skoler rundt om i landet. I løbet af de efterfølgende to uger vurderede et dommerpanel, bestående af bæredygtighedskonsulenter fra videnscenteret og dem, der medvirkede i inspirationsvideoerne, de bedste løsninger fra både grund- og hovedforløbsholdene.

Vinder af årets bæredygtighedsdag 2023

Vinderen af årets bedste bæredygtige løsning på landsplan blev SOSU Esbjerg.

På PA-uddannelsen havde en elevgruppe udviklet Skraldepuzzle – et spil for børnehavebørn og deres voksne, med fokus på affaldssortering og samskabelse.

 

Skraldepuzzle årets bedste bæredygtige løsning fra et PA-hold på SOSU Esbjerg
Vindergruppen fra SOSU Esbjerg: Marie Louise, Alexiya og Julie med bæredygtighedstrofæet

Da dommerpanelet skulle finde den bedste bæredygtige løsning på landsplan, kårede dommerpanelet først fire vindende løsninger fra forskellige uddannelsesområder. Grupperne bag de nedenstående fire vinderløsninger modtog hver en begrundelse fra videnscenteret og vandt biograf- og gufbilletter til hele gruppen:

Skraldepuzzle – PA, SOSU Esbjerg

  • Løsningen går ud på at lære børn at sortere skrald. Børn skal fjerne eksempler på skrald, der er lavet ud af genbrugsmaterialer/udklip og derefter placere skraldet i de rigtige skraldespande.

Hundevenner – GF2, SOSU H

  • Løsningen går ud på at bekæmpe ensomhed ved hjælp af hundevenner og er et projekt, hvor plejecentre og ensomme borgere uanset alder kan blive sat i kontakt med hundeinternater, hvorfra borgeren kan få besøg af hunde, der kan skabe glæde i borgerens hverdag.

Nedbrydelige medicindoseringsposer – SSH, social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

  • Løsningen går ud på at anvende bionedbrydeligt og/eller vandopløseligt materiale til medicindoseringsposer for at reducere mængden af plastik.

Genanvendelige medicinemballage – SSA, SOSU Nord

  • Løsningen går ud på at lave medicindosisdispenseringsposer i genbrugsæsker, der skal afleveres på apoteket og rengøres inden næste dosisdispensering. Derudover skal der være pant på genbrugsæskerne samt på medicinglas for at skabe bedre forudsætninger for, at de bliver returneret og derved genanvendes.

Derefter skulle det afgøres hvilken af disse fire løsninger, der også skulle løbe med titlen som den bedste bæredygtige løsning på landsplan, hvilket også blev markeret med overrækkelse af et trofæ, der er lavet af bæredygtige materialer. I år overrækkes trofæet til SOSU Esbjerg – nærmere bestemt vindergruppen bag løsningen Skraldepuzzle.

Bedste bæredygtige løsning til GF2: Hundevenner, SOSU H
Vindergruppen fra SOSU H: Amel, Jan, Bo, Julia, Alma og Kenneth
Bedste bæredygtige løsning til SSH-uddannelsen: Nedbrydelige medicindoseringsposer, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Vindergruppen fra SOSU STV: Natasha, Anja, Heidi og Cisse
Bedste bæredygtige løsning til SSA-uddannelsen: Genanvendelige medicinemballage, SOSU Nord
Vindergruppen fra SOSU Nord: Nadia, Lone, Helle og Rebecca

Biograf- og gufbilletter, begrundelser samt trofæ blev overrakt ved et lokalt event.

Du kan læse begrundelserne til vinderne nedenfor.

 

Sæt allerede kryds i kalenderen den 21. november 2024 kl. 8.30 – 14.00, når vi igen afholder SOSU-skolernes bæredygtighedsdag 2024.

Ditte Skou Nielsen

Har du spørgsmål?

Ditte Skou Nielsen
Bæredygtighedskonsulent