Det bæredygtige valgfag igangsætter faglige og refleksive processer, der understøtter elevernes tilegnelse af viden og forståelse omkring verdensmålene. Herfra fremmes elevernes muligheder for at begribe problemstillingerne, gribe til initiativer og gøre handlinger i deres eget liv og arbejdsliv, der understøtter bæredygtigheden.

I valgfaget skal eleverne udvikle, producere og formidle et materiale, et produkt, illustrationer eller lignende, der igangsætter faglige og refleksive processer, som kan understøtte at praksis tilegner sig en viden og forståelse omkring verdensmålene.

Målgruppen for denne kommunikation kan både være i børnehøjde, rettet mod brugere/borgere eller direkte til personale, forældre og samarbejdsrelationer.
Valgfaget retter sig både mod daginstitution og specialinstitutioner.

Formålet med forløbet er, at:

  • eleverne får kendskab til begrebet bæredygtighed herunder de 17 verdensmål.
  • eleverne får viden og ideer til at arbejde med bæredygtighed og verdensmålene i den pædagogiske praksis.
  • eleverne bliver undervist om bæredygtighed og verdensmål. Der er et særligt fokus på verdensmål 12.
  • eleverne udarbejder formidling, der informerer og inspirerer til bæredygtig adfærd.

Målgruppe

Valgfaget retter sig både mod daginstitution og specialinstitutioner. Pædagogisk assistenthold har forskellige forudsætninger for at tilrettelægges institutionsbesøg (praktikbesøg) og dermed kommer valgfaget til at fungere i tæt samarbejde med praksis.

Opbygning af forløbet

Til forløbet er der udviklet oplæg omkring de 17. verdensmål og verdensmål 12 samt en vidensbank med linksamling, forslag til gruppearbejde + idégenerering og innovativ udarbejdelse og fremlæggelse af produkt. Dertil er der udviklet transformative læreprocesser, præsentation for praksis/institution og afsluttende refleksion og evaluering.

Forløbet veksler imellem undervisning på skolen og virksomheds- og institutionsbesøg.

Ditte Skou Nielsen

Har du spørgsmål?

Ditte Skou Nielsen
Bæredygtighedskonsulent