Afsluttende konference Simualation som det tredje læringsrum

Mere end 200 deltagere var d. 25. maj 2023 mødt op på deres lokale social- og sundhedsskole for høre om Simulation som det tredje læringsrums forskningsresultater og bidrage til dialogen om, hvordan resultaterne kan være med til at sikre kvalitet og øget gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne.

Deltagerne blev budt virtuel velkommen af undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Samt præsenteret for baggrunden for projektet og nogle af de rekrutterings- og gennemførelsesudfordringerne i social- og sundhedsuddannelserne af SEVUS sekretariatschef Sixten Wie Bang samt formålet og tilrettelæggelsen med projektet af SOSU Nords direktør Lene Kvist.

Lektor og projektets følgeforsker Vibe Aarkrog fortalte om forskningsresultaterne, og én af hovedkonklusionerne er: ”Elever, oplæringsvejledere og undervisere har en ubetinget positiv opfattelse af simulation både på kort og lang sigt.”

For social- og sundhedsassistenteleverne har simulationsugen bl.a. betydet en større kobling mellem teori og praksis, styrket relation til deres oplæringsvejledere, et stærkere bånd mellem eleverne selv og en større tryghedsfølelse i oplæringen.

Projektet har desuden betydet nye samarbejder mellem social- og sundhedsskolerne og oplæringsstederne. Ifølge forskningsresultaterne udtrykker undervisere og oplæringsvejledere stor begejstring for den nye måde at samarbejde på.

Efter projektet har både undervisere og vejledere vist stor interesse for at anvende simulationsforløb fremadrettet som alternativ til dele af første oplæringsophold på social- og sundhedsuddannelsen

I løbet af dagen fik deltagerne mulighed for lokale drøftelser om forskningsresultaterne og fremtidige perspektiver om hvordan de lokalt vil forankre Simulation som det tredje læringsrum og hvad der skal til, for at de lykkes med at fortsætte og udbrede anvendelsen af simulation i oplæringen.

Deltagerne delte deres spændende input og refleksioner, som Videnscenter for Velfærdsteknologi og projektgruppen glæder sig til at arbejde videre med.

Om Simulation som det tredje læringsrum

Sammen med Videnscentrene for Velfærdsteknologi har 12 kommuner og 12 social- og sundhedsskoler landet over siden 2021 udviklet og afprøvet simulationsforløb i social- og sundhedsassistentuddannelsens første oplæringsperiode i projekt Simulation som det tredje læringsrum.

Simulation som det tredje læringsrum har haft til formål at udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første oplæringsperiode på social- og sundhedsassistentuddannelsen kan mindske frafald i overgangen fra skole til oplæring samt styrke elevernes opnåelse af oplæringsmål.

Projektet er finansieret af puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Mere information om projektet samt værktøjskasse kan findes her.

Forskningsresultater

Social- og sundhedsassistenteleverne som har deltaget i simulationsugen fremhæver desuden deres læringsudbytte:

  • Der er plads til at lave fejl
  • Evnen til at reflektere over handlinger er forbedret
  • Bedre forståelse for og anvendelse af teorien
  • Styrket samarbejde og socialt sammenhold
  • Simulation rummer gode perspektiver for elevernes læring

Projektet har ikke kun været rettet mod elevernes læring. Vejledere på oplæringsstederne har deltaget i et AMU-kursus i ’simulation som pædagogisk metode’, som er udviklet i forbindelse med projektet. Kursets formål er at give vejlederne de nødvendige kompetencer inden for simulation.