SSA-elever træner praktik

Denne nyhed er udarbejdet af Odsherred Kommune, som deltager i projektet Simulation som det tredje læringsrum.

Gennem en uge har fire social- og sundhedsassistentelever været igennem projekt ”Simulation som det 3. læringsrum” for at lære at anvende teori i praksis.

Der ligger en dukke i voksenstørrelse med ble i en plejeseng, der er en sofa, en kasse, der skal ligne et tv og en lænestol og en kørestol, og på gulvet er afmærket rum som soveværelse, stue og badeværelse…
Rummet er Hjemme- og Sygeplejens mødelokaler på Bobjergvej 19 i Asnæs, som i denne anden uge af september 2022 er indrettet som undervisningslokale for at 3 vejledere fra Odsherred kommune, 1 lærer fra SOSU-skolen ZBC i Holbæk og 4 af de syv social- og sundhedsassistentelever, der skal i praktik i Odsherred Kommune, sammen kan arbejde med at øve praktiske færdigheder kombineret med teori.

De er udvalgt til et nyt læringsprojekt, der hedder ”Simulation som det 3. læringsrum”, som er et samarbejde mellem 12 SOSU-skoler og samarbejdskommuner, med forskere tilknyttet for at få videreudviklet denne nye form for undervisning, der skal styrke overgangen fra skole og teori til praktik i hjemme- og sygeplejen og også fastholde eleverne og mindske frafaldet fra uddannelsen. En del af de SSA-elever falder nemlig fra, når de kommer ud i praktik.

12 cases

Ved hjælp af simulation, hvor dukken og eleverne selv skal agere ældre borgere med forskellige plejebehov, som er nærmere beskrevet i 12 scenarier eller cases, får elever og lærere mulighed for at iagttage og evaluere, hvad der gik godt, hvad der gik mindre godt og i det hele taget reflektere over egen indsats.

Det kan være, en borger har trykket på nødkaldet, fordi hun har væltet et glas med vand. Så kommer social- og sundhedsassistenten ud til borgeren i eget hjem og afhjælper naturligvis situationen, rejser glasset op og tørrer op. Men her er det vigtigt, at eleven også er iagttagende og er i stand til at skabe en relation til den ældre og finde ud af, hvordan borgeren har det. Det handler om at anvende den teori og lærdom, eleven har lært i skolen ude i praksis – at kunne observere, forebygge og indsamlet data hos borgeren, forklarer underviser på SOSU ZBC i Holbæk Maria Friis Jensen.

De fire SSA-elever, der var på det ugelange simulationsforløb, var Heidi Heiss, Henriette Breinvad, Nathalie Siegfried og Abi Khalil. De var alle meget glade for og tilfredse med at kunne få lov at afprøve deres mere teoretiske læreforløb i noget, der skal ligne en praktisk situation og finder det meget lærerigt med god tid til refleksion over de enkelte cases efterfølgende.

For at kunne indsamle dokumentation vil forskere følge simulationsundervisning og sammenligne elever, der modtager denne undervisning med elever i almindelig praktik, henholdsvis kaldet kontrolgruppen og forsøgsgruppen.

Uddannelseskonsulent Karen Rolsted fra HR i Odsherred Kommune ser også simulationstræning som en både relevant og vigtig del af uddannelsesforløbet og håber, det i en eller anden form kan blive en fast praksis fremover, når pilotprojektet er overstået og færdigevalueret.

Baggrund og formål

12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Projektet startede marts 2021 og afsluttes med en international simulationskonference i 1. kvartal 2023.
At udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.
Projektet afprøver simulationsforløb ved første praktik på social- og sundhedsuddannelsen. Målet er:

  • at styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.
  • at styrke praktikvejledere og underviseres motivation for at anvende simulationsforløb som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsuddannelsen

denne side finder du alle informationer omkring projektet, film fra opstartsseminar, simulationsstandarder og meget mere.

Har du spørgsmål?

Emilie ButlerProjektlederembu@sosunord.dk