Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på SOSU-uddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på SOSU-uddannelserne i 2022-26.

En ny lærepladsaftale skal styrke social- og sundhedsuddannelserne og understøtte, at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem.

Med aftalen sikres, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 2022 søger ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har en læreplads, når de har afsluttet grundforløbet. Aftalen viderefører endvidere i en femårig periode det høje antal af lærepladser, som kommuner og regioner i 2020 og 2021 har forpligtiget sig til at stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Antallet af lærepladser er et minimum, der kan hæves lokalt.

Aftalen har desuden fokus på at sikre fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne, som matcher lokale forhold for oplæring. Dermed sikres flere oplæringssteder og bedre mulighed for at tilbyde alle kvalificerede elever en læreplads i 2021 og 2022.

Nogle af de områder, som aftalen fokuserer på, er fleksibilitet i uddannelsesordningen og bedre udnyttelse af lærepladskapaciteten, flere elever skal gennemføre SOSU-uddannelserne og forberedelse af elever til arbejdsmarkedet via simulationstræning.

I aftalen står bl.a. at KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at elevernes forberedelse til læretiden i kommuner og regioner med fordel kan ske gennem bl.a. simulationsbaseret træning i et praksisnært miljø faciliteret af undervisere eller praktikvejledere for at skabe sammenhæng mellem skole og lærested gennem kombinationen af praktiske handlinger med refleksion koblet til skoleundervisningen.

I den forbindelse nævnes Videnscentrene for Velfærdsteknologi og vores projekt omkring Simulation som det tredje læringsrum – et projekt, vi har indgået med 12 SOSU-skoler og 12 kommuner.

I aftalen står ydermere, at KL, Danske Regioner og FOA er enige om at:

Drøfte erfaringer fra videnscentrene medio 2022 og evalueringen af forsøgsprojektet medio 2023 mhp., at alle skoler i samarbejde med praksis tilbyder en systematisk forberedelse af praktikken ved hjælp af simulation som et tredje læringsrum.

Hensigten er et styrket fokus på systematisk brug af simulationsbaseret træning i et praksisnært miljø faciliteret af undervisere eller praktikvejledere, hvor der skabes sammenhæng mellem skole og lærested ved at kombinere praktiske handlinger med refleksion koblet til skoleundervisningen.

Det er forventningen, at øget anvendelse af simulation på skolerne vil kunne understøtte og bidrage til et lavere frafald på hovedforløbet.

 

Vi er utrolig stolte og glæder os til at præsentere resultaterne ved simulationsprojektets afslutning i 2023 og den videre drøftelse.

Du kan finde mere om aftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside eller læs aftalen her.