Samarbejde med SOSU-skoler

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst- og Vestdanmark er indgået i et tættere samarbejde og har etableret et partnerskab sammen med 13 social- og sundhedsskoler.

Igennem samarbejde med landets social- og sundhedsskoler vil videnscentrene blandt andet integrere nye teknologier i undervisningen på SOSU-uddannelserne. Videnscentrene skal understøtte og sikre at underviserne opnår de didaktiske kompetencer, der er nødvendige for brugen af digitalisering og teknologier og derved øge elevernes læring.

Sammen med skolerne skal videnscentret opbygge og formidle ekspertviden om nye teknologier samt sikre, at underviserne og faglærerne får seneste viden indenfor teknologiområdet.

Derudover er hensigten at udvikle og formidle flere undervisningsforløb og -materialer indenfor de teknologier, videnscenteret rummer.

Nye initiativer

Samarbejdet medfører også en række nye initiativer.

Der er etableret et nyt netværk for chefer- og uddannelsesledere på SOSU-skolerne. Netværket har til formål at bidrage og sparre vedrørende aktiviteter og ressourcer, implementering og eksekvering, og udvikling samt fokus og prioriteringer fremadrettet på et højt kvalificeret niveau.

Hver SOSU-skole får en eller flere lokale koordinatorer. Det er koordinatoren, som er ansvarlig for at synliggøre videnscentrets aktiviteter på skolen. Der udvikles desuden et ambassadørkorps på de fleste SOSU-skoler. Hvis du ønsker at være en del af ambassadørkorpset, at vide mere om et arrangement eller tiltag som Videnscentrene står bag, kan du kontakte din lokale koordinator.

 

Vi glæder os til det kommende samarbejde med SOSU-skolerne og få styrket elevernes-,  undervisernes kompetencer og sammen skabe en stærkere sektor.

SOSU Nord

Randers Social- og Sundhedsskole

SOSU Esbjerg

Social- og sundhedsskolen, Herning

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

SOSU SYD

Social- og Sundhedsskolen Fyn

SOSU Nykøbing Falster

SOSU H

Diakonissestiftelsen

ZBC

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole