Ny innovationsplatform

På videnscenterportalen finder du innovationsplatformen, som er et mødested for undervisere, hvor de kan finde alt fra den lille inspiration til at bringe innovation ind i undervisningen til det færdigudviklede undervisningsforløb med innovation i centrum.

På Randers Social- og Sundhedsskole er de meget optagede af at gøre innovationsbegreber og -materialer let tilgængelige for underviserne på landets social- og sundhedsskoler, og sammen med Social- og Sundhedsskolen Herning og SOSU Syd står de bag en ny innovationsplatform.

Arbejdet til platformen startede for mere end et års tid siden, hvor de i samarbejde med innovationsundervisere fra Social- og Sundhedsskolen Herning og SOSU Syd, og med støtte fra Fonden for Entreprenørskab, tog hul på opbygningen af en digital platform særligt dedikeret til at samle innovationsundervisningsmaterialer udarbejdet på landets social- og sundhedsskoler til undervisere fra samme.

Intentionen med platformen er, at det skal være et mødested for undervisere fra hele landet, hvor de kan finde alt fra den lille inspiration til at bringe innovation ind i undervisningen til det færdigudviklede undervisningsforløb med innovation i centrum.

Platformen rummer mulighed for sparring, deling og snusen ind i innovationens muligheder, og vi håber rigtig meget, at I vil tage vores fremstrakte hænder og komme med ind på platformen og være med.

 

Nedenfor kan du høre René Dybdal, Udviklingschef på Randers Social- og sundhedsskole, fortælle mere om platformen.

Hvis du arbejder med innovation og gerne vil dele dit materiale, er du velkommen til at kontakte Videnscentrets kommunikationsmedarbejder Henriette Møller.

Har du spørgsmål?

Henriette MøllerKommunikationsmedarbejderhebm@sosunord.dk