Afprøvning af VGS scenarier

I samarbejde med virksomheden TakeaWalk har videnscentret udviklet en række Virtual Gaming Simulation (VGS) scenarier til SOSU hovedforløbene og AMU.

Et hold ‘Klar til SOSU’ på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens fik muligheden for at afprøve det første færdigudviklet VGS 360 graders scenarie.

I scenariet følger eleven 360 graders optagelser af en loftlift forflytning af en borger af to medarbejdere. Eleven skal undervejs i forflytningen reflektere over og træffe faglige valg i forhold til hvordan eleven mener, at forflytningen skal fortsætte.
Seancen indledes med en prebriefing af eleverne og afsluttes med en gruppebaseret debriefing

I løbet af scenariet interagerer eleven med de udfordringer/problemstillinger, de bliver stillet overfor. Scenariet kan bruges i faget sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering på SOSU hovedforløbene eller i AMU kurser samt ergonomi og forflytning.

Ifølge flere af eleverne var det en spændende måde at lære forflytning på, og en lettere måde at få viden på, end hvis de skulle læse det i bøgerne

 

Udviklet som undervisningsforløb

Scenariet er tilgængeligt som undervisningsforløb, som du kan downloade og implementere eller lade dig inspirere af i din undervisning.

Scenariet er tilgængeligt på VR platformen fra Takeawalk VR for alle SOSU-skoler, der har adgang til platformen.
Vil du gerne afprøve scenariet, men har ikke adgang til platformen? Så kan du låne VR-briller af Videnscentret, hvori der er adgang til platformen.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk