En interviewundersøgelse af simulation på SOSU-skoler i Danmark - ”at opdage det bedste af det der er"

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har i foråret 2020 interviewet undervisere med erfaring inden for simulation repræsenteret fra alle SOSU-skoler i Danmark. Dette med et ønske om at afdække muligheder og udfordringer, i forhold til at arbejde med simulation som pædagogisk metode.

Et af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks formål er at forberede elever inden for sundhed, omsorg og pædagogik på fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi får en større rolle. Det sker blandt andet gennem et fokus på simulation.

Formål og mål

At styrke Social- og sundhedsskolernes måder at anvende simulationsbaseret undervisning samt understøtte udviklingsindsatser. Målet med interviewene og den efterfølgende bearbejdning er:
At ”Opdage det bedste af det der er” – af viden og erfaringer om simulation i en skolekontekst, og afdække muligheder og udfordringer i forhold til at arbejde med simulation som pædagogisk metode.

 

Interviewundersøgelsens resultater

Med afsæt i en semistruktueret interviewguide blev 20 interviews af undervisere gennemført virtuelt. Udgangspunktet er undervisernes perspektiv, deres viden og erfaringer med simulation.

Interviewene viser, at på tværs af Social- og Sundhedsskoler i Danmark er en samstemmende forståelse af simulation som pædagogisk metode, der matcher Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks definition og begrebsforståelse.

Interviewene viser tre findings:
1. Eleverne vil bare gerne have mere simulationsbaseret undervisning
2. Facilitatorrollen i simulation som pædagogisk metode – ”det er en linedans”
3. Udviklingsperspektiver igangværende og forslag til indsatsområder

De tre findings og undersøgelsen uddybes nærmere i nedenstående dokument.


Forskningsprojekt – Simulationsbaseret læring som et tredje læringsrum i SOSU-uddannelserne

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Øst har indgået et samarbejde omkring et kommende aktionsforskningsprojekt, i relation til simulation som pædagogisk. metode.
Undersøgelsens findings understøtter projektets aktualitet. Formålet med udviklings- og forskningsprojektet er at bidrage til løfte kvaliteten i social- og sundhedsuddannelserne ved at undersøge, hvordan simulationsbaseret undervisning i praktikdelene af uddannelserne kan styrke uddannelsernes kvalitet.

Har du spørgsmål?

Lone Bundgaard SecherKoordinator - SOSU Nord+45 31 64 73 28lose@vfvvest.dk