Rapport om online undervisning

Social- og Sundhedsskolerne har som mange andre erhvervsuddannelser under nedlukningen af Danmark gennemført online undervisning og gjort sig en masse værdifulde erfaringer herom. Erfaringer, som skolerne ellers kunne have brugt mange år på at indhente i diverse online udviklingsprojekter, er blevet gjort på ganske kort tid. I den forbindelse har Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest- og Østdanmark foretaget undersøgelser omkring disse erfaringer og dataen fra undersøgelserne er udkommet som en rapport.

Rapporten tager udgangspunkt i de erfaringer, som underviserne har skabt i marts-maj 2020. Derfor fokuserer undersøgelsen ikke på at vurdere den online undervisning, der er gennemført, men i stedet se på, hvad underviserne peger på som potentialer og udfordringer i online undervisning, og hvad social- og sundhedsskolerne især kan lære af online undervisningen.

Undersøgelsen er gennemført i april-maj 2020 blandt landets social- og sundhedsskoler. 374 undervisere fordelt på 10 skoler i Danmark har deltaget i undersøgelsen.

Formålet er at afdække skolernes nuværende erfaringer med at gennemføre online undervisning med henblik på en vurdering af, hvilke gode erfaringer der kan arbejdes videre med på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Undersøgelsen identificerer fremtidige potentialer i den online undervisning på social- og sundhedsskolerne og afdækker potentielle udfordringer.

I rapporten kan du blandt andet læse om, hvordan vejledning og feedback mellem elev og underviser er blevet styrket eller at underviserne vurderer, at eleverne generelt har kunnet arbejdet selvstændigt, har været motiveret og har fået noget ud af den online undervisning. Rapporten ser også nærmere på udfordringerne ved online undervisning, f.eks. oplever underviserne, at den online undervisning er sværere at forberede og tilrettelægge end den fysiske undervisning, og hvorfor det er vanskeligere.

 

Rapportens indhold

Rapporten indeholder følgende temaer:

  • Undervisernes vurdering af egne kompetencer
  • Forberedelse og tilrettelæggelse af den online undervisning
  • Gennemførelse af den online undervisning
  • Vejledning og feedback til eleverne
  • Undervisernes vurdering af elevernes læringsudbytte, motivation og trivsel
  • Fremtidige perspektiver for den online undervisning på social- og sundhedsskolerne

Download rapporten længere nede for at læse den i fuld længde.

Hvis du er interesseret i den bagvedliggende viden, kan du også downloade datamaterialet.

Webinar

Videnscentrene afviklede 1. juli 2020 et Webinar omkring de første resultater fra undersøgelsen, undersøgelsesdesign og fremtidsperspektiver samt elevernes fremtidige læringsudbytte set fra et underviser perspektiv. Du kan se eller gense webinaret.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenKoordinator+45 21 44 68 62teg@vfvvest.dk