Webinar om online undervisning

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Østdanmark har foretaget en kvalitativ - og kvantitativ undersøgelse af SOSU-undervisernes online undervisning under Corona nedlukningen. På webinaret fremlægger de nyeste resultater fra undersøgelsen.

Du får særlig indsigt i:

 • Undersøgelsesdesign
 • Undervisernes kompetencer for online undervisning
 • Tilrettelæggelse – og gennemførelse af online undervisning
 • Elevernes fremtidige læringsudbytte set fra et underviser perspektiv
 • Fremtidige perspektiver for online undervisning
  • Den traditionelle klasserumsledelse kan ikke overføres direkte til online undervisning, og underviserne har brug for ekstra kompetencer. Der skal derfor udvikles nye typer af læringsmidler, metoder, forløb og redskaber, som kan benyttes.

Hvem fortæller:

Det er arbejdsgruppen, som står bag webinaret og deler fund, indsigt og erfaringer omkring undersøgelsen. Arbejdsgruppen består af:

 • René M. Larsen, videncenterleder Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
 • Maj Britt Weidinger, projektleder Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark
 • Thomas K. Eggersen, videnscenterkoordinator Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
 • Vicky E. Asmussen, skoleansvarlig for evaluering og kvalitetssikring, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Ole Roemer, kvalitetskonsulent, SOSU H

Har du spørgsmål?

Thomas K. EggersenKoordinator +45 21 44 68 62 teg@vfvvest.dk