Survey om online undervisning er afsluttet

Fra den 19. maj til 4. juni har Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest- og Østdanmark sammen udarbejdet en survey omkring online undervisning under COVID-19.

I samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark har vi foretaget en undersøgelse af den online undervisning, der har været gennemført i forbindelse med nedlukningen af danske social- og sundhedsskoler under COVID-19.

Undersøgelsen blev afsluttet den 4. juni 2020 for nye besvarelser, og vi kan allerede informere om mere end 370 SOSU-undervisere har besvaret surveyen.

Næste skridt er at påbegynde bearbejdning dataen nærmere. Samtidig er vi startet på den kvalitative del af undersøgelsen, som består af interviews af 12 SOSU-undervisere fra Østdanmark og Vestdanmark omkring deres erfaringer med online undervisning under nedlukningen af danske social- og sundhedsskoler.


Har du lyst til at læse nærmere om surveyen, kan du gøre det her