Undersøgelse af online undervisning under COVID-19

I samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark foretager vi øjeblikket en undersøgelse af den online undervisning, der har været gennemført i forbindelse med nedlukningen af danske social- og sundhedsskoler under COVID-19.
Har du, som SOSU-underviser, haft online undervisning kan du deltage i undersøgelsen.

Vi mener, at alle undervisere på social- og sundhedsskoler i Danmark har gjort sig flere erfaringer med online undervisning i forbindelse med Covid-19, og de erfaringer vil vi bruge i det videre arbejde med at højne kvaliteten på SOSU-uddannelserne yderligere.

Som videnscentre har vi en unik mulighed for at indsamle værdifulde erfaringer om elevernes læring og lærernes undervisning på landets social- og sundhedsskoler. Der er meget god viden ude på skolerne, i teams og hos den enkelte underviser. Derfor har vi valgt at lave en undersøgelse for at få nærmere indblik i erfaringerne. Er du underviser på en social- og sundhedsskole i Danmark, og har du undervist online imens nedlukningen af SOSU-skoler har stået på? Så kan du deltage i undersøgelsen, da vi gerne vil høre nærmere om dine erfaringer. Du deltager i undersøgelsen HER

Formålet med undersøgelsen er at afdække potentialer og udfordringer i online undervisning set ud fra et underviserperspektiv, samt hvilke erfaringer underviserne har gjort sig. Vi ønsker at kunne klarlægge, hvilke gode erfaringer, der kan arbejdes videre med på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Undersøgelsen skal identificere fremtidige potentialer i online undervisning på social- og sundhedsskolerne.


Praktisk information

Varighed: ca. 15 minutter
Tidsperiode: 19. maj 2020 – 4. juni 2020
Målgruppe: undervisere, der har undervist på landets SOSU-skoler under nedlukningen af SOSU-skolerne under COVID-19.

Det er udelukkende den online undervisning fra medio marts og frem til dags dato, vi ønsker besvarelser på i undersøgelsen.
Alle besvarelser er anonyme.

Deltag i undersøgelsen


Efter undersøgelsen

Efter den 4. juni 2020 udarbejdes en rapport på baggrund af resultaterne for hele Danmark samt en minirapport med hovedkonklusionerne. Det vil være muligt for den enkelte social- og sundhedsskole at modtage en rapport udelukkende med dennes resultater. Det kræver dog, skolen har mere end 10 besvarelser, for at vi derved kan sikre den enkelte undervisers anonymitet*.

Vi vil desuden foretage en kvalitativ undersøgelse, hvis formål er at understøtte den kvantitative. To social- og sundhedsskoler fra henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark, kan deltage med tre undervisere. I praksis vil interviewet foregår over Miscrosoft Teams og varer ca. 30 – 45 minutter.


* Undersøgelsen er en del af videnscenterenes og skolernes myndighedsudøvelse – at evaluere undervisningen, og at undersøgelsen derfor har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Har du spørgsmål?

Thomas K. EggersenKoordinator+45 21 44 68 62teg@vfvvest.dk