Interviewguide til medarbejdererfaring under COVID-19

SOSU Syd og Randers Social- og Sundhedsskole har udarbejdet en designskabelon, som du kan benytte ift. at få et særligt indblik i ansatte på social- og sundhedsskolernes erfaringer med online undervisning under Corona nedlukningen.

Videnscentret har, i samarbejde med samarbejdsskolerne SOSU Syd og Randers Social- og Sundhedsskole, designet en skabelon til en kvalitativ interviewundersøgelse, som social- og sundhedsskoler frit kan benytte internt til  erfaringsopsamling omkring Corona nedlukningen, blandt hele deres personalegruppe.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Undersøgelsen har til formål at indsamle erfaringer, som forskellige medarbejdergrupper på landets Social- og Sundhedsskoler har haft under skolenedlukningerne de seneste måneder.

Målet er at bringe den enkelte medarbejders positive erfaringer og aktiviteter (f.eks. bedre arbejdsgange, større arbejdsglæde, fleksibilitet m.m.) med videre i et fremtidige arbejde. Undersøgelsen skal bidrage til et grundlag, hvormed det bliver muligt at skabe en ny arbejdsmæssig fremtid på SOSU-skolerne med en kombination af tidligere arbejdsformer før nedlukningen og de arbejdsformer, som er tillært og opbygget under COVID-19.

Hvem kan benytte sig af undersøgelsen?

Materialet stilles frit til rådighed for alle landets SOSU-skoler, og kan anvendes frit efter eget ønske. De enkelte SOSU-skoler bestemmer selv hvilke medarbejdergrupper, der kan indgå i interviewet, hvilke og hvor mange spørgsmål der ønskes stillet, ligesom man som SOSU-skole også er fritstillet ift. hvordan materialet skal bearbejdes og viderebehandles. Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark vil gerne bidrage eller stå for indsamlingen og kvalificeringen af den viden, der kommer på baggrund undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen er designet som en kvalitativ undersøgelse og anvendes til fokus- eller gruppeinterviews med de medarbejdergrupper, som du lokalt ønsker at indsamle erfaringer fra.

Efter undersøgelsen

Projektgruppen og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark vil gerne invitere til en efterfølgende vidensdeling blandt SOSU-skolerne, som har benyttet undersøgelsen. Er der et tilstrækkeligt datagrundlag for dette, vil Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og projektgruppen gerne forestå en sammenskrivning af de fundne resultater på de deltagende SOSU-skoler til en landsdækkende rapport.

Undersøgelsen kan blandt andet bruges som supplement til Videnscenteret for Velfærdsteknologis øvrige undersøgelser udsendt fra medio maj 2020 til alle SOSU-skoler i Vestdanmark.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenKoordinator+45 21 44 68 62 teg@vfvvest.dk

Har du spørgsmål?

Christine Kloster WarbergRanders Social- og Sundhedsskoleckw@sosuranders.dk

Har du spørgsmål?

Rasmus Strudsholm SOSU Sydrs@sosu-syd.dk