Nye forløb omkring hygiejne

På Social og Social- og Sundhedsskolen Fyn har de udviklet to undervisningsforløb med fokus på hygiejne under Covid-19 pandemien. Forløbene er velegnet som fjernundervisning.

Undervisere fra Social og Social- og Sundhedsskolen Fyn har den seneste tid udarbejdet to nye undervisningsforløb ‘Skærpet infektionshygiejne kursus‘, som et led af øget fokus på hygiejne under Covid-19 pandemien.

Undervisningsforløbene er desuden egnet som et selvstudie, før eleven skal ud i praktik, eftersom eleven får opdateret allerede kendt viden om hygiejne samt udvidet viden om værnemidler – isolationsprincipper og desinfektion

Undervisningsforløb som fjernstudie

Der er udarbejdet to forskellige forløb målrettet henholdsvis Social- og Sundhedsassistent uddannelsen samt Social – og sundhedshjælper – og Pædagogisk Assistent uddannelsen.

Begge forløb kan benyttes som fjernstudie og kræver kun, at eleverne har adgang til en digital platform såsom computer eller iPad