Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Forløbet er udarbejdet i forbindelse med et øget fokus på hygiejne under Covid-19 pandemien.
Materialet er udviklet som en forberedelse til kommende praktikperioder, og kan med fordel anvendes til elever på både SSH- og PA-uddannelse.

Beskrivelse

Materialet er tænkt som selvstudie før eleven skal ud i praktik.
Eleven får opdateret allerede kendt viden om hygiejne, samt udvidet viden om værnemidler – isolationsprincipper og desinfektion.

Materialet er udarbejdet i forbindelse med en øget fokus på disse emner under Covid- 19 pandemien.
Præsentationen understøttes af speak ind over slides.
Visse filmklip tager afsæt i Region Syddanmarks informationer.

Læringsmål

  • 1. Jeg kan anvende min viden om mikroorganismer, hygiejne og smitteveje til at forebygge smitte-spredning.
  • 2. Jeg anvender viden om principper for hygiejne og overholder hygiejniske principper for at afbryde smitteveje
  • 3. Jeg kan udføre korrekt håndhygiejne og påføring af håndsprit
  • 4. Jeg vil kombinere denne viden med lokale instrukser i min praktik
  • 5. Jeg er i stand til at påføre og aftage værnemidler korrekt
  • 6. Jeg har kan skelne imellem hvad der er rent og urent og har gennemført E-learningsprogram omkring rene og urene rutiner fra Statens Serum Institut

Materialet er blevet downloadet af 21 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.