Begejstrede japaner på besøg

Mandag den 10. juni havde Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark besøg fra Japan i forbindelse med JD TeleTech Network. 

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark gav netværket en introduktion til videnscentrets organisation, formål og fremtidsønsker, hvorefter de blev præsenteret for velfærdsteknologier, borgerrettede teknologier og sansestimulerende teknologier blandt andet Snoezel. Særligt Snoezel vagte stor begejstring.

Flere af de besøgende kommer fra virksomheder, og andre arbejder indenfor forskningsområdet eksempelvis med forske i telenursing og forskellige andre teknologiske løsninger.

Besøget var en del af den årlige workshop, hvor netværksgruppen besøgte flere sundhedsinstirutioner i Danmark. Det er anden gang netværket kom forbi videnscentret.


JD TeleTech Network

Videnscenter for Velfærdsteknologi er en del af JD TeleTech Network – et netværk mellem Japan og Danmark inden for velfærdsteknologi, så vi kan udveksle viden og erfaring herom.

Netværkets formål er at teste, implementere og evaluere telehealth og velfærdsteknologier samt virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig inden for sundhedssektoren.

Du kan læse mere omkring JD-TeleTech på projektets hjemmeside