Nye uddannelsesforløb afholdt for ca. 200 SOSU elever

Fredag d. 29 maj afholdte vi på SOSU Nord, nye uddannelsesforløb omkring teknologier indenfor velfærd til blandt andet brug i pleje- og omsorgssektoren.

Formålet med dagen var at være eksperimenterende indenfor nye teknologier og hvordan disse kan bruges i praksis, med henblik på øget velfærd og en lettere hverdag – både for personale og borgere.

Der blev arbejdet med et stort udvalg af borgerrettet teknologier, herunder blandt andet;

  • Cross Walker – et ganghjælpemiddel, som understøtter den naturlige måde at gå på. Fokus på genoptræning og vedligeholdelse af hele kroppens muskulatur og balance.
  • iFLOAT armstøtte – mekaniske armstøtte der er designet til folk med nedsat muskelfunktion.
  • Power Assist Glove – en handske der er udviklet specielt til personer, som har stærkt nedsat håndfunktionalitet og meget svage kræfter i hænderne.
  • Raizer – en batteridreven mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter.
  • ATTO – en mobil og foldbar scooter, der kun vejer 31 kg. inklusiv batteri. Den kan nemt og hurtigt sammenklappes.

….og mange flere.

 

Eleverne blev inddelt i mindre hold, hvor der samlet blev givet oplæg indenfor de forskellige forløb. Herefter blev de inddelt i mindre grupper på 4.-5 elever, som skulle samarbejde omkring en givent teknologi, efterfulgt af en kort præsentation for holdet.

Om eftermiddagen blev der rokeret rundt, således eleverne kunne stifte bekendtskab med nye teknologier.

Udover at undersøge og afprøve teknologierne, havde eleverne til opgave at reflektere over brugen af disse i hverdagen. Hvordan de kunne benyttes bedst muligt? Hvilken værdi det ville have for borger/personale? Hvilken gruppe af borgere det var anvendeligt overfor?

Underviserne var positive omkring den nye læringstilgang, som åbnede op for større deltagelse fra elevernes side.

”Det er en inspirerende og god måde for eleverne at fordybe sig på, samtidig med at de lære fra hinanden.”
                      Lone Secher, Videnscenterkoordinator

Det samme gjorde sig gældende for eleverne, der tilgik opgaverne med nysgerrighed og stor motivation. Denne måde at modtage læring på, hvor eleverne selv kan være undersøgende ift. teknologien, efter også andre inputs og synpunkter, der åbner op for en anderledes dialog – både blandt eleverne og med underviserne.