Introduktionskursus til Sanbot, AV1 og CrossWalker

Målgruppe

Diverse / Andet

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

På dette kursus introducerer vi de to kommunikationsteknologier Sanbot og AV1 samt selvstændighedsteknologien CrossWalker.

Læringsmål

  • Formålet er, at deltagerne får viden om en teknologien mhp. anvendelse samt bibringe sparring for relevans i forskellige undervisningskontekst.

Beskrivelse

Introduktionskursus målrettet underviserne, koordinatorer, konsulenter samt øvrige med interesse i velfærdsteknologier. Vi introducerer Sanbot, der kan benyttes som en informations- eller reklamestand, hvor der via displayet vises billeder og video af et givent produkt eller handling. Sanbot kan ligeledes respondere ud fra interaktion og eksempelvis tilkalde hjælp. Med display og kamera kan Sanbot også vise genoptræningsprogrammer eller tilbyde live-chat.

På kurset bliver AV1 også introduceret. Når eleven ikke selv har mulighed for at deltage i skolen, kan AV1 erstatte tilstedeværelsen. AV1 er en ”telepresence robot”, der gør det muligt for langtidssyge børn og unge voksne at deltage i undervisningen gennem en app på mobilen eller en tablet. AV1 kan se og høre læreren, rotere hovedet og kommunikere med klassekammerater.

Den tredje teknologi, der præsenteres på kurset er CrossWalker. CrossWalkeren er et nyt ganghjælpemiddel, som understøtter den naturlige måde at gå på. Den kan eksempelvis bruges til genoptræning og vedligeholder hele kroppens muskulatur og balance.

På kurset indgår vi i dialog om, hvordan teknologierne kan knyttes til læring og anvendes ved de enkelte uddannelser.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.