DEG- og SOSU Årsmøde 2019

Videnscentret har i maj måned deltaget i både Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers Årsmøde 2019 og Danske SOSU-skoler og B-SOSU Årsmøde 2019

Sammen med Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark og fire andre videnscentre afholdte videnscentret en workshop til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) årsmøde den 15. maj 2019.

Fremmødte, direktører, uddannelseschefer, ledere mm. fik viden omkring vores nyligt lanceret ViVA Virtual Reality lejlighed – en lejlighed vi har udviklet til SOSU-undervisning, og hvor elever bl.a. får lov til at prøve kræfter med velfærdsteknologier og dementscenarier. Dertil stod vi klar til en snak om hvordan de, på deres uddannelsesinstitution, kunne integrere forløb og velfærdsteknologier i undervisingen.


Danske SOSU-skoler og B-SOSU Årsmøde 2019

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark deltog i Danske SOSU-skolers årsmøde 2019.

Videnscenterleder René M. Larsen holdte et oplæg omkring – Èt år – handling bag ord og visioner, hvor han fortalte om videnscentrets igangværende aktiviteter og herunder hvilke pilotprojekter, vi har igangsat blandt andet fra Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg og Randers Social- og sundhedsskole. Dertil blev tilhører præsenteret for to modeller omkring videnscentrenes udvikling DNA – begge fra DEG årsmødet, og René M. Larsen fremviste yderligere en tredje model – VFVs projektmodel, som tog udgangspunkt i sektorens udvikling, og hvordan både sektoren, videnscentrene og SOSU-skolerne kontinuerligt genererer et vidensflow ind og ud. Oplægget gav desuden indsigt i videnscenterets strategiske fokusområder, og hvordan de indtænkes fremadrettet.

Som afslutning på dagen var der være mulighed for at prøve de medbragte velfærdsteknologier og få en snak med vores koordinatorer blandt andet omkring fremtidige projekter.

Klik her for at se René M. Larsens præsentation.