Pilotprojekt: Virtual Reality skal minimere "praksischok"

Videnscenteret og SOSU Randers samarbejder om et pilotprojekt med det formål at anvende Virtual Reality til at minimere mange elevers ’praksischok’ og det deraf afledt frafald på uddannelserne.

SOSU Randers fortæller:

”Med dette projekt vil vi tage det første skridt ift. at afprøve VR-teknologiens muligheder for at give elever et mere realistisk og nuanceret billede af den praksis, der venter dem efter endt uddannelse – en praksis som mange yngre elever ikke har besøgt inden uddannelsesstart.”

 

Virtual Reality film fra SOSU-praksis skal give eleverne et andet billede af praksis, end hvad skolen i dag har mulighed for at give dem gennem bolig og teoretisk undervisning samt simuleret læring.

 

Pilotprojektet indebærer en udarbejdelse af to VR-film, som hver især viser konkrete scener fra praksis. Erfaringer herfra vil blive brugt som afsæt til udvikling af et fuldt udfoldet projekt.