Succesfuldt skoleforumsmøde sætter retningen for fremtiden

Den 29. oktober 2018 blev der afholdt skoleforumsmøde i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark.

Til skoleforumsmødet blev der fulgt op på det store arbejde, der er lagt i Videnscentret siden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i efteråret 2017 udpegede SOSU Nord, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen FYN som ét af i alt ni centre over hele landet.

De ni centre skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

Siden den officielle åbning af Videnscentret den 12. april 2018 er det gået stærkt, og der var stor tilfredshed at spore blandt de fremmødte direktører og chefer fra SOSU skolerne i Jylland og på Fyn, da de mødtes til skoleforumsmøde i Horsens.

Jeg er virkelig stolt over det store arbejde, som alle medarbejderne i Videnscentret har præsteret i 2018. Vi har fået sat mange skibe i søen og været gode til at synliggøre vores indsatser - både i Danmark og i udlandet. Deltagerne på skoleforumsmøde havde kun positive bemærkninger til de resultater vi har opnået, og vi har fået meget synlige tilkendegivelser på, hvilke områder vi skal arbejde videre med i 2019. Så nu er det bare om fortsat at trække i arbejdstøjet og sikre at vi når de mål, vi har sat os i aktivitetslisten
René Martin Larsen
Leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

 

VISION OG MISSION – fælles retning og fælles forståelse
En af de store opgaver i Videnscentret i 2018 har været at definere og beskrive centrets vision og mission. Resultatet af dette arbejde blev præsenteret på skoleforumsmøde, hvor der var fuld opbakning til både indhold og den fremtidige implementering.

Det har været en lang, men god proces at arbejde med missionen og visionen. Nu er vi på plads, og det betyder, at alle arbejder i samme retning og har en fælles forståelse af, hvad det er vi vil opnå i Videnscentret, og hvordan vi vil gøre det. Næste skridt bliver at implementere mission og vision i vores daglige indsatser, så de bliver en fast del af vores DNA og pejlemærker for vores fremtidige arbejde
René Martin Larsen

 

Videnscentrets vision lægger i høj grad vægt på sammenspillet mellem centrets kernekompetencer inden for simulation, innovativ læring og velfærdsteknologi, mens missionen lægger vægt på, at Videnscentrets viden om det velfærdsteknologiske område både skal være forskningsbaseret og erfaringsbaseret. Desuden bliver der lagt vægt på forskellige udviklingsperspektiver – både i forbindelse med elevens teknologiske dannelse og i forbindelse med digitalisering og implementering af teknologier i relation til det 21. århundrede.

Spørgeskemaundersøgelse satte fokus på tre udviklingsområder
I løbet af første halvår 2018 har ledelse og koordinatorer i Videnscentret besøgt SOSU skolerne i Vestdanmark og spurgt ind til, hvilke aktivitetsområder der har størst betydning for dem i deres arbejde med velfærdsteknologien, samt den pædagogik og didaktik der knytter sig til arbejdet med den.

Udgangspunktet for undersøgelsen har været Videnscentrets aktivitetsliste, og formålet har været at klarlægge hvilke af Videnscentrets områder, SOSU skolerne er mest interesserede i.

Tre aktiviteter havde særlig interesse for skolerne;

  • Kompetenceudvikling af undervisere
  • Rekruttering i grundskolen
  • Prestige for uddannelserne
Resultaterne af vores survey på skolerne gav et ret klart indblik i de meget konkrete behov. Vi er allerede godt på vej på kompetenceudviklingsområdet, hvor vi bl.a. har afholdt faglærernetværk og SOSU SUN. Det udbygger vi i 2019. Vi arbejder også intensivt på at inkludere Videnscentret i skolernes brobygningsaktiviteter, på messer m.m.. Vi har også gennem massiv udbygning af vores PR arbejde på både LinkedIn, Facebook, i nyhedsbreve og på webportalen synliggjort den spændende dimension, som Videnscentret kan tilføre på mange områder.
René Martin Larsen

 

Et bæredygtigt videnscenter
Ud over gode indlæg og positive snakke om Videncentrets fremtid var der også på skoleforumsmødet tid til, at deltagerne kunne teste et par af de nye virtuelle løsninger, der er udviklet i 2018. Der var bl.a. mulighed for at besøge en virtuel lejlighed, hvor eleverne kan bevæge sig rundt i en borgers hjem, og dermed komme tættere på den virkelighed, de vil møde, når de skal i praktik eller job.

Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil opleve, at tilbuddene på det velfærdsteknologiske område vil vokse med en hast, der kan være svær at følge med i. Vores opgave bliver at sortere og vurdere, undersøge og teste samt dokumentere i tæt samarbejde med andre. Dermed kan vi være med til at sikre, at eleverne bliver så dygtige, som de kan inden for området, men at de også bliver i stand til at ”styre” teknologien, så det sikres, at borgernes individuelle behov, muligheder og begrænsninger altid er pejlemærket for indsatsen og teknologien. Vi skal også sikre, at eleverne på skolerne får adgang til at arbejde med teknologierne på en måde, hvor vi f.eks. via simulation kan åbne op for at træne/gentage praksisnære færdigheder i et trygt miljø. Det kan være med til at mindske frafald, og sikre at eleverne føler sig trygge, når de skal møde virkeligheden i en praktik eller jobsituation.
René Martin Larsen

Det næste skoleforumsmøde er den 6. maj 2019, hvor der vil blive fulgt op på aktiviteter og udvikling i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark.

René M. Larsen præsenterer vision og mission

Oplæg fra Videnscenterkoordinator Lone B. Secher

Mulighed for at prøve Virtual Reality