Vision og mission

Definitionerne af Videnscenterets vision og mission er udformet gennem en kollaborativ proces, hvor både styregruppen og alle Videnscenterets medarbejdere har deltaget aktivt.

Vision

At være banebrydende i forhold til innovation og velfærdsteknologisk dannelse ved at kombinere borgerrelateret velfærdsteknologi, simulation og moderne læringsmetoder. 

Mission

At indsamle, udvikle og formidle viden af akademisk og erfaringsbaseret karakter inden for det velfærdsteknologiske område. 

At udvikle elevers og kursisters teknologiske dannelse med henblik på at understøtte digitalisering og implementering af nye teknologier, der kan fremme udviklingen af velfærd i et moderne samfund.