Fra Vision & Mission til handling

Videnscenteret har siden juni udfoldet en række inddragende strategiske initiativer, som blandt andet har mundet ud i formuleringen af Vision og Mission.

Visualisering af de strategiske initiativer i 2018

Processen

Videnscenterets strategiske initiativer har været – og er stadig – en inddragende og kollaborativ proces, som startede med Strategylab den 26. juni 2018. Strategylab faciliterede seminaret, og hjalp styregruppen med at have en dialog om vision og mission, strategiske fokuspunkter samt et økonomisk bæredygtigt videnscenter. Ét af resultaterne fra seminaret blev begrebet “Det Fælles Fjerde” der skal beskrive dét, som Videnscenteret bidrager med i kraft af kernekompetencer inden for innovativ læring, simulation og velfærdsteknologi. “Det Fælles Fjerde” er et begreb under stadig udvikling.

Det næste skridt i processen var 12-12 Workshop den 12. august 2018. Workshoppen var for alle medarbejdere hos Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, og formålet med workshoppen var:

  1. At få kvalificeret og justeret VFV Vests vision og mission.
  2. Hvad er det fælles fjerde? Hvad er det, der kan gøre VFV Vest unik?
  3. Justering og prioritering jf. punkt 2 og input fra samarbejdsskoler

Desuden blev Videnscenterets aktivitetsliste revurderet af styregruppen på baggrund af koordinatorernes input samt en Surveyundersøgelse, som adspurgte ledelsen på SOSU-skolerne om, hvilke aktiviteter der giver bedst mening for dem. Læs mere om Surveyundersøgelsen i artiklen Skoleforumssurvey – resultater og indikationer.

På baggrund af Strategylab og 12-12 workshoppen er Videnscenterets Vision og Mission blevet udformet og godkendt i oktober 2018. Videnscenterets vision lægger i høj grad vægt på at sammenspillet mellem vores kernekompetencer inden for simulation, innovativ læring og velfærdsteknologi skal være Videnscenterets afsæt til at være banebrydende indenfor velfærdsteknologisk dannelse. Missionen lægger vægt på, at Videnscenterets viden om det velfærdsteknologiske område både skal være forskningsbaseret og erfaringsbaseret. Desuden bliver der lagt vægt på forskellige udviklingsperspektiver – både i forbindelse med elevens teknologiske dannelse og i forbindelse med digitalisering og implementering af teknologier i relation til det 21. århundrede.

Efter arbejdet med  vision og mission i oktober, skal vi arbejde med Strategi i årets sidste måneder. Vi skal arbejde med at få defineret hvilke områder, der adskiller Videnscenteret fra andre organisationer med særligt fokus på Videnscenterets nytænkning, kompetencer og teknologier.

 

Formuleringen af Videnscenterets  vision og mission kan ses her:

 

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, Mission og Vision

12-12 workshop

12-12 workshop

12-12 workshop

12-12 workshop

12-12 workshop