Opgave til psykiatrien- emnepakke SSA

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Denne opgave passer til en emnepakke om psykiatrien, hvor I skal gå på opdagelse og reflektere over, hvilke borgere, der kan have gavn af teknologierne i deres hverdag eller hvordan teknologierne kan forbedre deres livskvalitet i hverdagen.

Dette forløb er blevet downloadet af 13 brugere.

Læringsmål

  • Kompetencemål 5 - Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.
  • Kompetencemål 12 - 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.

Beskrivelse

Denne opgaver tager udgangspunkt i emnepakken til psykiatrien. Start med at se præsentationsvideoen med eleverne inden, at de selv arbejder videre med teknologierne. Derefter går de i gang med selve opgaven, som enten starter med podcasts eller film fra praksis. Der er instruktionsfilm til hver velfærdsteknologi samt en mini VTV (velfærdsteknologisk vurdering), der skal udfyldes i opgaven.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.