Videnskonstruktion

Læs om kompetencenøglen Videnskonstruktion

Videnskonstruktion

er en måde at arbejde med information og viden på. Fra at man kan finde og gengive viden, til at skabe og sammensætte ny viden og kunne overføre det til andre sammenhænge.

Videnskonstruktion kan ses i forhold til ens egen læring, men især i forhold til at vi sammen konstruerer viden. Vi hjælper hinanden til at vide mere og forstå mere. At vi er forskellige som mennesker betyder også, at vi kan byde ind i samarbejdet med forskellige styrker. Fx kan en person i gruppen være fagligt velfunderet, en anden god til overblik, en tredje god til at få samarbejdet til at fungere – en fjerde god til at få ideer til løsninger.

Det er også vigtigt at kunne konstruere viden fra forskellige faglige retninger og discipliner. I undervisningen kan det være viden i naturfag, som anvendes i en sundhedsfaglig situation, fx viden om mikroorganismer og håndvask. Men det kan også være Social- og sundhedsassistenten, der kollaborerer med nogle ingeniører om særlige robotter i plejen.

Vi lærer ganske enkelt med og af hinanden.

Kompetencen videnskonstruktion er oplagt at træne, samtidigt med man træner uddannelsens fagmål og kompetencemål. Videnskonstruktion er en forudsætning for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Kompetencenøglens niveau

Der er udarbejdet en kompetencenøgle til hver af de 6 kompetencer. Kompetencenøglen er en taksonomi for arbejdet med den enkelte kompetence.

I undervisningen er det vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvilket taxonomisk niveau man ønsker at arbejde på, idet det får betydning for kravene til adfærd og handling i læringsaktiviteten.

Fagmål og kompetencemål i SOSU-uddannelserne stiller krav til:

  • samarbejde
  • måden at tilegne sig viden på
  • arbejde med it og velfærdsteknologi
  • innovative arbejdsformer
  • feedback
  • kommunikation

Selvom der i 21st Century Skills som didaktisk tilgang ikke er noget krav om at skulle arbejde på et bestemt taksonomisk niveau, er elever og faglærere på SOSU-uddannelserne forpligtet i forhold til fagmål og kompetencemål. Og der er god sammenhæng mellem disse mål og de høje taksonomiske niveauer i kompetencenøglerne. Når vi indtænker progression i denne sammenhæng, betyder det i praksis, at vi starter med at arbejde på de lavere taksonomiske niveauer, og slutter med at kunne håndtere at arbejde på de højere taksonomiske niveauer. Det taksonomiske niveau skal selvfølgelig give mening i forhold til den enkelte læringsaktivitet eller tema, og derfor bør læringsaktiviteterne være øvebaner for eleverne, hvor de får mulighed for at udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Det kan derfor anbefales, at faglærere og ledere kollaborerer i deres teams om de 6 kompetencer samt reflekterer over det didaktiske perspektiv for temaer og læringsaktiviteter i undervisningen. Vi kan med fordel stille følgende spørgsmål:

Hvilken adfærd ønsker vi at se?

Hvad betyder det for det didaktiske design af undervisningen?

Gå sammen i en gruppe og find viden og information om et emne på nettet, i bøger eller andre medier

Hjælp hinanden med at gengive og videregive den fundne
viden og information

Brug hinandens forskelligheder og styrker og hjælp hinanden med at huske informationen ved i fællesskab at fortolke, analysere, vurdere oplysninger, eksperimentere, undersøge, bygge mock-ups m.m.

Formålet er at skabe og sammensætte ny viden

Fortæl hinanden om jeres faglige viden og hjælp hinanden med at sammensætte ny faglig viden og overføre det til andre sammenhænge

Forhold jer kritisk til kilder og oplysningers troværdighed

Perspektiver jeres viden, og vurder i hvilke andre sammenhænge den viden kan anvendes

Kobl viden fra forskellige faglige retninger og discipliner

Vis og fortæl om det nye I har lært, det vil sige ikke kun gengive i forvejen kendt viden

Film om Videnskonstruktion

Hør velfærdsteknologisk konsulent Käthe Ivarsson forklare nærmere om videnskonstruktion og hvordan du kan bruge nøglen i undervisningen.

Læringsobjekter

Kommer senere.

Tilbage til den didaktiske værktøjskasse

Har du spørgsmål?

Lene Munk LarsenVidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk