Brain break: håndtryk

Brain breaks er korte og kreative øvelser eller aktiviteter, der stimulerer tænkning, idégenerering eller problemløsning.

Brain breaks øvelserne kan omfatte opgaver, der udfordrer deltagerne til at tænke ud af boksen, komme med nye perspektiver og generere innovative idéer.

I denne innovative sammenhæng bruges brain breaks til at fremme kreativitet. Der er fokus på at øvelserne er sjove og engagerende og kan hjælpe med at bryde tankemønstre og åbne op for nye muligheder.

Brain break: Håndtryk

Formålet er at styrke samarbejde, koncentration og opmærksomhed.

Tid: 3 – 5 minutter.

Hele klassen samarbejder om at sende et ”håndtryk”. Alle elever stiller sig i en cirkel med hinanden i hænderne. Der skal nu sendes et ”håndtryk” rundt i cirklen. En elev udpeges til at starte. Eleven klemme den næste elev i hånden, den elev, der modtog klemmet, sender så klemmet videre ved at klemme den næste elevs hånd. Den elev der startede råber ’STOP’, når vedkommende modtager klemmet.

Tag evt. tid på runderne

Har du spørgsmål?

Trine Søberg Videncenterkoordinator Tris@sosufyn.dk

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidencenterkoordinator mhe@sosuranders.dk